Profil

 

Firma ASSYST je postavená na takmer 20 ročných skúsenostiach v oblasti Stavebníctva avšak od roku 2008 zameraná na vybavovanie dokumentácie tkz. Inžiniersku činnosť.

 
 

Inžinierska činnosť 
zabezpečenie vstupných podkladov napr. na výstavbu, zmien stavieb pred dokončením, búracích povolení, prístavbu, nadstavbu, rekonštrukciu bytov alebo domov prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora a zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia pri územnom a stavebnom konaní, kolaudačnom konaní či pripravenie konania na výber dodávateľa stavby

 

Našou snahou je poskytnúť služby v komplexnom rozsahu „NA KĽÚČ“, aby sme Vám šetrili čas, urýchlili, sprehľadnili a zjednodušili postup prác a aby ste sa mohli venovať svojej vlastnej činnosti. Dobre zvládnutá príprava, kvalitne a odborne pripravené podklady tvoria základ pre jednotlivé etapy prípravy všetkých prác.


Firma ASSYST Vám ponúka kvalitné a rýchle služby, kde zohľadňuje všetky želania zákazníka.

 

Nájsť nás môžete aj na Facebooku → Assyst,Banská Štiavnica